Seuroihin tarvitaan harrastemanagereita!

23.10.2007

Ratkaisevassa asemassa nuorten harraste- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi on toimivan aikuistukiverkoston luominen.

On löydettävä ennakkoluuloton Harrastemanageri, josta tulee toiminnan sielu ja moottori ja joka mahdollistaa nuorten harrastamisen.

Harrastemanageri luo yhdessä nuorten kanssa omaan seurakulttuuriin sopivat ja nuoria innostavat toimintamuodot.

Harrastemanageri on avainhenkilö!

Mitä hän tekee?
Millainen hän on?

Harrastemanageri on turvallinen aikuinen, joka toimii nuorten tukena ja innostajana. Harrastemanageri pitää langat käsissään ja on nuorten käytettävissä ja apuna.

Harrastemanageri on mahdollistaja, joka luo toiminnalle puitteet, järjestää tilat ja käynnistää toimintaa yhdessä nuorten kanssa.

Harrastemanageri on kuuntelija, joka saa nuorten mielipiteet esiin nuorille tilaa antaen. Parhaimmillaan Harrastemanageri välittää nuorista myös seuratoiminnan ulkopuolelle ulottuvissa asioissa.

Harrastemanageri on innostaja, joka saa nuoret liikkumaan, vaikuttamaan ja osallistumaan seuratoimintaan aktiivisesti. Harrastemanageri osaa jakaa vastuuta nuorille itselleen sopivassa suhteessa.

Harrastemanageri on nuorten puolesta puhuja, joka edistää nuorten asioita seuran hallituksessa ja muissa yhteyksissä. Harrastemanagerille nuorten etu on aina kaiken toiminnan lähtökohta.

Harrastemanagerin tukijärjestelmä

* Valtakunnallinen verkosto: Viestintää, tiedottamista ja vuorovaikutusta.

* Koulutusta: Perehdyttämistä, oppimista ja jatkokoulutusta.

* Materiaaliapua: Vuosittain täydentyvä käsikirja, johon liitetään seuroissa toteutettuja käytännön malleja

* Kohtaamisia: Kerran vuodessa valtakunnallisesti, myös alueellisia tapaamisia. Vuoden 2007 kohtaaminen järjestetään marraskuussa Tampereella. Verkostoon liittyneille lähetetään lisätietoa henkilökohtaisesti sähköpostilla. Myös näille sivuille tulee infoa asiasta.

* Lajikohtaista tukea: Vaihtelee lajeittain. Lisätietoa lajiliitoista. Parhaillaan suunnittelun alla.


LIITY MANAGERIVERKOSTOON!

Kun seura on tehnyt päätöksen siitä, että lähtee kehittämään nuorten harrastustoimintaa ja löytänyt sopivan henkilön tehtävään, on hänen rekisteröidyttävä tämän sivuston kautta verkostoon.

Liittymällä verkostoon harrastemanageri saa tukijärjestelmän edut käyttöönsä. Rekisteröitymisen jälkeen manageriin otetaan yhteyttä ja hän pääsee sopimaan toimintaan liittyvästä koulutuksesta.

Koulutuksessa jaetaan Nuorten Harrastemanagerin käsikirja, jota täydennetään vuosittain seuraesimerkein. Verkostossa mukana olo varmistaa, että myös nämä vuosittaiset päivitykset lähetetään automaattisesti.

Liittyminen verkostoon, koulutus ja siihen liittyvä materiaali sekä vuosittainen materiaalipäivitys ovat seuralle maksuttomia.

ILMOITTAUDU HETI!

Lisätietoja: Suomen Lentopalloliitto, Riia Martinoja, 040-5551597 tai etunimi.sukunimi@lentis.slu.fi