Seuratoiminnan Laatuarvioinnin palautusaika on käynnissä

29.4.2009

Seuratoiminnan laatuarviointi on työkalu, jonka tavoitteena on parantaa seurojen toimintaa. Viisi osaaluetta...

Arviointi on pääsääntöisesti subjektiivista ja sitä on rakennettu mm. sinettiseurakriteereitä hyödyntäen.

Viisi osa-aluetta

Arviointi on jaettu viiteen eri osa-alueeseen, joita arvioidaan toimintakauden 9.6.2008-7.6.2009 perusteella. Jokaista osa-aluetta kohden on jaettavana 4 000 euroa. Alueet määrärahoineen on jaoteltu seuraavasti:

1

Seuratoiminta  4 000

2

Yhteisöllisyys  4 000


3

Koulutus, ohjaus ja valmennus  4 000


4

Toiminnan volyymi  4 000


5

Harkinnanvaraiset  4 000


Laadukkaan seuratoiminnan tunnusmerkkejä ovat mm. hyvä organisointi, suunnitelmallisuus, luovuus sekä säännöllinen toiminnan arviointi. Aktiivinen yhteistyö muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa monipuolistaa toimintaa.

Haku- ja arviointiaikataulu

Jokaiselle arviointikokonaisuudelle on täytettävä oma lomake, joiden täyttämiseen ovat erilliset, tarkemmat ohjeistukset/kuvaukset. Kyselylomake täytetään netissä osoitteessa:  www.lentopalloliitto.fi/taustasivut/seuratoiminnan_laatuarviointi/<https://imp.netikka.net/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lentopalloliitto.fi%2Ftaustasivut%2Fseuratoiminnan_laatuarviointi%2F&Horde=a9b0f0766ab8c9d0e441509827fc05c2>.

Lomakkeiden palautusaika on viikoilla 18-20/2009. Hakulomakesivusto sulkeutuu 17.5. klo 00.00.


Lisätietoja: /seurapalvelut/seuratoiminnan_laatuarviointi/<https://imp.netikka.net/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lentopalloliitto.fi%2Fseurapalvelut%2Fseuratoiminnan_laatuarviointi%2F&Horde=a9b0f0766ab8c9d0e441509827fc05c2>