Seuratoiminnan kehittämistuki -haku 15.3. mennessä

11.2.2011

Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea avustusta seuroissa tapahtuvalle työlle. Kehittämistuen tavoitteena on urheiluseuratoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen.

Seuratoiminnan kehittämistuki 

Tuen avulla nykyisten ja uusien harrastajien, urheilijoiden ja seura-aktiivien toiminta-aktiivisuus lisääntyy ja toiminnan laatu paranee.
 

Kehittämistuki jakaantuu:

Päätoimisen työntekijän starttitukeen vuosille 2011–2013
Seuratoiminnan toiminnallisiin tukiin vuonna 2011
  • Lasten ja nuorten urheilu
  • Aikuisten terveyttä edistävä liikunta
Seuratuen hakuaika on 15.12.2010–15.3.2011
 
Urheiluseuratoiminnan kehittämiseen tarkoitettua tukea on nyt paljon aiempaa enemmän. Palkkauksen starttitukea myönnetään sadalle seuralle. Toiminnallista tukea voi saada yhteen hankkeeseen 1000–8000 euroa.
Tuen taustalla on Kansallinen Liikuntaohjelma (KLO) ja opetusministeriön sopimus SLU:n, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton kanssa.
 
Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, muiden liikuntajärjestöjen, TUL:n, FSI:n ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. 

Lue lisää www.seuratuki.fi