Aluevalmennuksen organisointi Suomessa 2013

4.10.2013

Aluevalmennuksen organisointi Suomen Lentopalloliitossa

Suomen Lentopalloliitto on jaettu viiteen alueseen.
Jokaisella alueella on liiton päätoiminen työntekijä, Aluepäällikkö.
Aluepäälliköt toimivat yhdessä alue- ja maakuntajaostojen kanssa.
Alueilla toimivat nuorisopäälliköt ja aluevalmentajat valmennuspäällikkö
Pertti Honkasen alaisuudessa.

katso koko esitys tästä