Suomen Lentopalloliiton Länsi-Suomen alue perustettiin 18.11.2018

22.1.2019

Mitä ja miksi?

Lentopallon Länsi-Suomen maakunnat Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi yhdistyvät uudeksi Lentopalloliiton Länsi-Suomen alueeksi 18.11.2018 Kuortaneella pidetyssä perustamiskokouksessa, joka samalla oli ensimmäinen Länsi-Suomen alueparlamentti.

Uudistuksen tavoitteena on Lännen alueen toiminnan ja hallinnon selkeyttäminen. Uudistus on yksi osa Lentopalloliiton valtakunnallista organisaatiouudistusta, jonka myötä aiemmin pirstaloituneet ja kooltaan sekä toiminnan tasoltaan hyvinkin erilaiset maakuntajakoon perustuvat yksiköt yhdistyvät aluemallin mukaisiksi yksiköiksi jo aiemmin alueina toimineiden Lounais- ja Etelä-Suomen alueiden tavoin.

Vaikka maakunnat ovat juridisesti ja myös taloudeltaan ”virallisesti” kuuluneet Lentopalloliittoon, tulee uuden aluemallin myötä päätöksenteko, toiminnan suunnittelu, budjetointi ja taloushallinto kiinteämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi osaksi Lentopalloliiton toimintaa.

Yhdenmukaiset toimintatavat, tietojen ja kokemusten vaihto alueiden välillä parhaista käytännöistä ja niiden tuominen käytäntöön helpottuvat, kun ennen alueiden hoidossa olleet hallinnolliset työt vähenevät ja aikaa jää alueiden perustehtävän – Lentopallon pelaamisen lisäämisen – hoitamiseen ja Lajin kivijalkana olevan valmennus-, kilpailu- ja seuratoiminnan vahvistamiseen.

Kyseessä ei ole hetken mielijohteesta tehty muutos, vaan konkreettinen muutostyö yhdessä maakuntien jaostojen kanssa aloitettiinkin jo toukokuussa 2018. Valmisteluvaiheessa Lentopalloliitosta mukana olivat Urheilutoiminnanjohtaja Sami Heikkiniemi, Lentopalloliiton valtuuston puheenjohtaja Jarmo Tervaportti ja Länsi-Suomen aluepäällikkö Katarina Järvinen.

Pitkään jatkunut selvitystyö, erityisesti taloudellisten ja toiminnallisten oikeuksien ja velvoitteiden suhteen, päätyi kuitenkin nyt päätettyyn lopputulokseen ja Lentopalloliitto sai valmiiksi viiden alueen mallin, kun 16.12.2018 myös Pohjois-Suomen maakunnat yhdistyivät Pohjois-Suomen alueeksi.

Kuka ja miten?

Kuortaneella 18.11.2018 valittiin henkilöt viemään eteenpäin Länsi-Suomen alueen toimintaa siten, että kustakin kolmesta maakunnasta valittiin kolme jäsentä (sis. valittavan puheenjohtajan) seurojen esitysten pohjalta.

Länsi-Suomen alueen puheenjohtajavalinta ratkesi vasta arvalla, kun Etelä Pohjanmaan ehdokas Jarkko Ojaniemeä suosinut arpa toi hänelle puheenjohtajuuden Keski-Suomen ehdokas Maarit Bendeconin sijaan.

Aluejaoston jäseniksi valittiin Keski-Pohjanmaalta Maarit Frilund, Sanna Sipi ja Jussi Jokinen, Keski-Suomesta Juha Savinainen, Vesa Walden ja Maarit Bendecon sekä Etelä-Pohjanmaalta Risto Valkama ja Jouni Välimaa. Jäsenten vastuualueet heti parlamentin jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa määriteltiin seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaa 
Jarkko Ojaniemi, puheenjohtaja (luopui 8.12.2018) 
Jouni Välimaa, varapuheenjohtaja / taloudenhoitaja 
Risto Valkama, kilpailu- ja nuorisopäällikkö (jaettu JJ kanssa)

Keski-Suomi 
Maarit Bendecon, beach volley vastaava 
Juha Savinainen, erotuomarivastaava 
Vesa Walden, markkinointivastaava

Keski-Pohjanmaa 
Maarit Frilund, tiedotusvastaava 
Sanna Sipi, sihteeri 
Jussi Jokinen, kilpailu- ja nuorisopäällikö (jaettu RV:n kanssa)

Tosin 7.12.2018 pidetyn Lännen 1. toimintasuunnittelu- ja budjettikokouksen jälkeen puheenjohtajaksi valittu Jarkko Ojaniemi ilmoitti vetäytyvänsä puheenjohtajuudesta ja aluejaoston jäsenyydestä, jolloin todettiin Jouni Välimaan jatkavan puheenjohtajana (+ talousvastaavana) ja Etelä-Pohjanmaan maakunnalle annettiin mahdollisuus nimetä uusi edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaostoon siihen saakka, kunnes seuraavassa alueparlamentissa ko. valinta saadaan sääntöjen mukaisesti tehtyä.

Aluejaoston ensimmäiset tehtävät ovat olleet viimeistellä Alueparlamentissa esitellyt Länsi-Suomen alueen toimintasäännöt, tehdä alueen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä yhdistää maakuntien vuoden 2019 yhdeksi budjetiksi Lentopalloliiton talousjärjestelmään.

Länsi-Suomen aluejaoston toiminta tapahtuu perinteisten kokousten, Skypen ja hajautettujen ryhmien ja organisaatioiden sisäiseen viestintään suunnatun pikaviestintäsovellus Slackin kautta.

Länsi-Suomen aluejaoston tärkeimmät tehtävät voidaan jakaa seuraavasti:

1. HALLINTO

• Alueparlamenttien järjestäminen ja niiden valmistelu
• Valmistella vuotuiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot
• Alueen sääntöjen mukaiset tehtävät ja sääntöjen päivittäminen
• Laskujen tiliöinti ja hyväksyminen Lentopalloliiton sisäisessä taloushallintojärjestelmässä (ei enää omia pankkitilejä)
• Tapahtumien luominen ja hallinnointi Lentopalloliiton sähköisessä järjestelmässä
• Yhteistyö Lentopalloliiton aluepäällikön kanssa ja Lentopalloliiton kanssa (sis. valtuuston)

2. KILPAILUTOIMINTA

• Aikuisten ja nuorten sarjatoiminta
Alueen kilpailutoiminta aikuisten sarjoissa (maakunta- ja harrastesarjat) järjestetään edelleen osallistujien lähtökohdista niin, että pelimatkat pysyvät kohtuudessa. Samalla pyritään luomaan sarjamalleista sellaisia, että ne kannustavat entistä useamman harrastamaan myös kilpalentopalloa.

Nuorten sarjatoiminnan osalta yhteiset sarjat myös yli maakuntarajojen jatkuvat entisellään riittävän pelimäärän varmistamiseksi ja nuorten kiinnostuksen säilyttämiseksi.

• Beach Volleyn kilpailutoiminta
Beach Volley kilpailutoiminta perustuu edelleen valtakunnallisiin, alueen ja maakuntien sekä seurojen ja muiden yhteisöjen järjestämiin turnauksiin sekä nuorten että aikuisten tasolla. Tavoitteena on myös hyödyntää talvikaudella enemmän maakunnassa olevia sisähalleja myös kilpailuihin.

Harraste Beach Volleyn lisääminen ja sen tukeminen on yksi kehityskohteista ja voi muodostua jatkossa myös varainhankintamuodoksi.

3. VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Aluejoukkuetoiminta muodostaa perusrungon alueen pelaajakehitystoiminnalle ja on valtakunnallisesti ohjattua ja aikataulutettua toimintaa C- ja B-juniori-ikäisille ja muodostaa olennaisen osan huipulle vievää urheilijan polkua (myös valmentajan polkua).

Päävalmentaja vastaa aluevalmentajien koulutuksesta ja yhteisten valmennuslinjausten jalkauttamisesta aluevalmennukseen ja aluevalmentajiin. Päävalmentajavalinta valitaan alueelle toimitettujen hakemusten pohjalta ja yhteistyössä Lentopalloliiton Urheilutoiminnanjohtajan kanssa, joka vahvistaa lopullisen valinnan.

Aluevalmennus pitää sisällään myös nuoremmat ikäluokat ja näille sekä C- ja B-ikäluokille päävalmentaja nimeää aluevalmentajat. Valitun aluevalmentajan tulee myös osallistua aluevalmentajille järjestettyihin valtakunnallisiin ja alueen omiin valmentajakoulutustilaisuuksiin.

Leirityksiä voidaan järjestää aluejaoston luvalla monimuotoisesti ja kaikille ikäluokille ns. massaleireinä alueellisesti tai maakunnallisesti, myös Beach Volleyta koskien.

Valmentajakoulutus järjestetään Lentopalloliiton valmentajakoulutusohjelman mukaisesti ja siitä vastaa alueella Lentopalloliiton aluepäällikkö Katarina Järvinen, johon voi/tulee olla yhteydessä oman seurakohtaisen koulutuksen järjestämisessä ja kaikissa muissa valmentajakoulutukseen liittyvissä asioissa.

4. MARKKINOINTI JA TIEDOTUS

Tuotteistaminen ja lähtötilanteen kartoitus ovat lähtökohtina ensimmäistä kertaa alueellisesti käynnistettävässä lajimarkkinoinnissa.

Kohderyhmien määrittelyllä ja analyysillä pyritään löytämään ne tahot, joihin markkinointi pyritään kohdentamaan ja vaikuttamaan

Ulkoisten viestintäkanavien kartoitus, lähinnä Lentopalloliiton tarjoamana tuottaa toivottavasti valmiin ja laajan kontaktipinnan valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Omien sisäisten viestintäkanavien kartoitus ja päivittäminen tarkoittaa ajantasaista some-maailmassa toimimista. Siihen kuuluu alueen omien nettisivujen luominen (osaksi liiton sivustoa?), Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilien luominen ja aktiivinen (+suunnitelmallinen) tässä ympäristössä toimiminen

Sisäisen viestinnän ohjeistusten teko aluejaoston toimesta on tärkeää, kun luodaan yhtenäistä positiivista kuvaa lajista niin alueen sisällä kuin yksittäisen toimijankin taholta.

Yhteenveto – mikä muuttuu

Periaatteena uudistuksessa on ollut, että hallinnon keventämisellä saadaan enemmän ja parempaa aikaan kentällä niin sarjatoiminnassa, aluejoukkuetoiminnassa ja valmennuksen kehittämissä sekä Lentopallon että Beach Volleyn puolella. Samalla yhdenmukaiset valmennuslinjaukset läpi valtakunnan tuovat hyvän selkänojan laadukkaammalle pelille.

Iso mahdollisuus on myös markkinoinnin kehittämiselle nyt saatu entistä laajempi ”pelikenttä”, osaamista ja ammattimainen toimintatapa, jota sekä ulkoinen että sisäinen viestintä pyrkii tukemaan ja onnistuessaan saamme tätä kautta jollain aikavälillä parantuneen tunnettuuden, imagon ja viestinnän kautta tämä muutettua lisääntyviksi talousresursseiksi.

Kiinnostuitko?

Olemme kaikki käytössäsi alueen toimintoihin liittyen, ota siis meihin yhteyttä sähköpostitse tai soita, niin ohjaamme sinut oikeaan paikkaan.

Terveisin,

Jouni Välimaa 
Puheenjohtaja 
jounivalimaa@hotmail.com
040 821 7397

Katarina Järvinen
Aluepäällikkö 
katarina.jarvinen@lentopalloliitto.fi
044 540 5111