I-tason koulutukseen voi nyt ilmoittautua

10.4.2019

Verkkokoulutus 1 ja 2 ovat valtakunnallisia verkkokoulutuksia, jotka eivät edellytä matkustamista, vaan voit suorittaa ne vaikka kotisohvalta :)

VERKKOKOULUTUS 1, 15.4. klo 21-21:30 (maksuton)

Käydään läpi kohderyhmä, koulutuksen rakenne, juoksutus, opiskeleminen I-Tasolla, tekniset vaatimukset, osallistumisen minimivaatimukset. Tämän jälkeen päätös I-Tasolle osallistumisesta -> Ilmoittaudu Verkkokoulutus 2

VERKKOKOULUTUS 2, 29.4. klo 21:00-21:30 (maksullinen, 150 €)

käydään läpi opiskeluvalmiudet, eLentis Pro ja eTentti, varmistetaan tietotekniset valmiudet, annetaan ennakkotehtävät.

lÄHTÖTASOTENTTI

Suoritetaan eTentti -ympäristössä. Tentti ei vaikuta koulutuksen läpimenoon, vaan sen tarkoituksena on antaa sekä osallistujalle itselleen että kouluttajalle tietoa osallistujan teoreettisesta tiedosta lasten valmennuksessa.

1. LÄHIJAKSO, 6.-9.6. Power Cup, Rovaniemi

Henkilökohtaistaminen, joka perustuu ennakkotehtävän tuotoksiin. Jatkotoimenpiteet.

Tämä on Niille, jotka ovat mukana joukkueensa kanssa Powerissa. Mikäli et ole Powerissa, hoidetaan asia yksilöllisesti.

- Koulutuspalaute (osa koulutuskokonaisuutta, pakollinen)

2. LÄHIJAKSO, 31.8.-1.9. Lännen C-ikäisten alueleirin yhteydessä (maksullinen, 150 €)

Tämä lähijakso on yhdistetty alueleiritoimintaan.

- Välitentti (ei vaikuta todistukseen)

- Koulutuspalaute (osa koulutuskokonaisuutta, pakollinen)

3. LÄHIJAKSO, syys/lokuussa (maksullinen, 150 €)

- Päättötentti

- Koulutuspalaute (osa koulutuskokonaisuutta, pakollinen)

VERKKOTAPAAMINEN, Joulukuu

Vapaaehtoinen skypekokous, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kouluttajan tukeen.

VERKKOTAPAAMINEN, Helmi-Maaliskuu

Sama kuin yllä.

ILMOITTAUDU 

- Verkkokoulutus 1:

- Verkkokoulutus 2: